Program for Tropp 2. 6.-10. kl. Torsdag:  Vis fra dato