Vil du bli speider?

----------------

Kontakt

Kontaktledd:
Hinna speidergruppe
ved Claus Hvid
Gauselhagen 26
4032 Stavanger

tlf. 97562648

Gruppen har eget speiderhus i
Markveien 61
4020 Stavanger

Kontonr. 3230 21 84347

----------------

Gruppeledelse

Gruppeleder
Claus Hvid
tlf. 97562648

Materialforvalter
Ingjerd Osmundsen
tlf. 454 29 770

Speiderhus/gapahuk og teknisk utstyr
Asbjørn Bryne Hogstad
tlf. 478 93 500

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.