Hinna Speidergruppe

Hinna Speidergruppe holder til i eget hus i Markveien 61, like ved Sørmarka.
Gruppen har rundt 190 aktive medlemmer, og tilbud for speidere fra 1. klasse og eldre.

Bever
Tilbud for barn som går i 1. og 2. klasse.

Flokk
Tilbud for barn som går i 3. og 4 klasse.

Aspirant
Tilbud for barn som går i 5. klasse

Tropp
Tilbud for barn og ungdom som går i 6. - 10. klasse.

Rover
Tilbud for ungdom som er 16 - 25 år.

Speiderhuset i Sørmarka