Hinna speidergruppe

Formålet vårt er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet. Dette gjør vi ved å bruke speidermetoden som består av 8 elementer som kjennetegner speiding. De meste kjente elementene er friluftsliv, sammfunnsengasjement, learning by doing samt medbestemmelse og ansvar.

Vi har følgende tilbud:
Bever (1. og 2. klasse)
Flokk (3. og 4.klasse)
Aspirant (5. klasse)
Stifinner (6. og 7. klasse) - INGEN VENTELISTE
Vandrer (8., 9. og 10 klasse)
Rover (videregående skole, opp til og med 26. år)