Hinna speidergruppe

Formålet vårt er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet. Dette gjør vi ved å bruke speidermetoden som består av 8 elementer som kjennetegner speiding. De meste kjente elementene er friluftsliv, sammfunnsengasjement, learning by doing samt medbestemmelse og ansvar.

Vi har følgende tilbud:
Bever (1. og 2. klasse)
Flokk (3. og 4.klasse)
Aspirant (5. klasse)
Stifinner (6. og 7. klasse)
Vandrer (8., 9. og 10 klasse)
Rover (videregående skole, opp til og med 26. år)