Hinna Speidergruppe

Hinna Speidergruppe holder til i eget hus i Markveien 61, like ved Sørmarka. Alle speidermøter er ute uansett vær.
Gruppen har rundt 190 aktive medlemmer, og tilbud for speidere fra 1. klasse og eldre.

Bever (1. - 2. klasse)
Louis Levesque er hovedleder og kan kontaktes på mobil 994 70 312.
Epost louisolevesque@yahoo.ca

Flokk (3. - 4. klasse
Dagfinn Sleveland er hovedleder og kan kontaktes på mobil 988 25 988,
Epost dagfinn.sleveland@gmail.com

Aspirant (5. klasse)
Ingvild Ween er hovedleder og kan kontaktes på mobil 934 88 116
Epost Ingvild.ween@lyse.net

Stifinner (6. - 7. klasse)
Espen Ramsfjell er hovedleder og kan kontaktes på mobil 976 07 776
Epost Espen.Ramsfjell@lyse.net

Vandrer (8. - 10. klasse)
Åshild Byberg er hovedleder og kan kontaktes på mobil 911 55 360
Epost herlige@lyse.net

Rover
Tilbud for ungdom som er 16 - 25 år.

Speiderhuset i Sørmarka