Onsdag 6. mars, 18.00 - 20.30

Tropp, rovere og ledere : Årsmøte i Hinna speidergruppe

Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Husk at dette er din beste mulighet til å påvirke hvordan speidergruppa drives, så bli med!

Årsmøtet starter med opprop (hvem er tilstede) og en årskavalkade. Hva gjorde enhetene i fjor, og hvilke fellesturer ble arranger? Deretter ser vi på regnskapet, hva bruker vi pengene våre på? Siste del av årsmøtet dreier seg om fremtiden (2023). Hva er viktig for at speidere og ledere vil fortsette i speideren, hva ønsker vi å fokusere på i 2024 etc. Helt til slutt blir det valg av medlemmer til styret. Styret sammen med gruppeleder er ansvarlig for drift av Hinna speidergruppe.

Omtrentlig tidsplan :
17.00 - 17.50 : Vi spiser middag
18.00 - 20.00 : Årsmøte (inkludert en liten pause)
20.00 - 20.30 : Saker til orientering og utdeling av eventuelle utmerkelser