Mandag 15. november, 20.00 - 21.30

Ledere : Opplæring nye ledere, andre samling