Mandag 15. november, 20.00 - 21.30

Ledere : Speiding er gøy – 2. kurssamling for nye ledere - AVLYST

Beklager å måtte meddele at kurset er avlyst.
Vi ønsker minimum 6 deltakere for å avholde kurset slik at det kan bli et godt miljø og gode diskusjoner på kurskvelden. Kurs kan gjerne avholdes til våren så sant det er nok interesse - med dette eller annet innhold. Meld fra til gruppeledelsen.
--------------------
Hva – hvordan – hvorfor med ÅLGA (Åpning – Læring - Gøy – Avslutning)
-----------------
HVA... møteplanlegging med speidermetoden i fokus

HVORDAN... bruk av loggbok, speiderbase og terminliste som verktøy for å gjennomføre speiderprogrammet

HVORFOR... utvikle speiderne til selvstendighet og å ta aktivt ansvar

Planen er å gjennomføre del to av lederkurset i Hinna speidergruppe om speidermetoden og programplanlegging mandag 15. november.
MEN…. vi ser at Vesterlen krets arrangerer lignende kurs denne uken. Vi oppfordrer i første rekke til å støtte kursene i kretsens regi.

Likevel vil vi gjerne gjennomføre planlagt kurs i Hinna forutsatt at det er nok påmeldte – minimum 6 deltakere. Vennligst gi en tilbakemelding om dette er av interesse eller ikke ved å "Meld deg på" eller "Meld frafall" på programsiden – senest 8. november.

Lord Baden-Powell har sagt: «Er det ikke gøy, så er det ikke speiding».

  • Speiderhuset i Markveien, 20.00
  • Herdis Meldahl, 481 15 172
  • Speiderskjerf - hvis du har - samt inneklær
  • Påmeldte: