Fredag 28. mai, 18.00 - Lørdag 29. mai, 13.00

Aspirant: Overnattingstur til Gramstad

Vi drar på overnattingstur og overnatter i gapahuker ved Gramstad. Mer info kommer senere.