Onsdag 29. mai

Aspirant: Speiderfri - dette er dagen før Kr. Himmelfartsdag