Onsdag 13. mars, 18.00 - 19.30

Aspirant: Førstehjelp ABC

Dette møte skal vi lære om førstehjelp, altså hva gjør vi dersom noen skader seg eller trenger førstehjelp.
Det vil være flere poster der det er ulike tema. Vi ser særlig på det som står i Beredt merke.

Dette møte vil også bidra til å nå disse kravene I programelementmerker:
F-11 - Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
F-12 - Utvikle/vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.