Torsdag 30. mai, 18.30 - 20.00

Vandrer: Forberedelser til Forenesdagene