Lørdag 27. juli - Lørdag 3. august

Sommerleir 2024 (i Essex, England)

Hinna speidergruppe har tradisjoner for å dra på leir utenlands når det ikke arrangeres landsleir eller andre større speiderleirer i Norge. Ledere og enkelte speidere har sett på ulike alternativer og landet på International Jamboree i Essex som den beste leiren for oss.

Leiren er fra 27. juli - 3. august, og vil på grunn av flyreise og valuta bli en relativt kostbar leir. Vi har reservert plass til ca. 40 speidere og noen ledere. Foreløpig er det uklart hva prisen blir på grunn av flypris og valuta, men vi antar det kan ligge rundt 8500-9500 kr.

Foreløpig ser det ut for at avreise blir fredag 26. juli, og at hjemkomst kan bli søndag 4. august.

Vi har kommet godt i gang med å tilby dugnader slik at speiderne kan få et fratrekk for det det koster å dra på leir. Neste dugnadsmulighet blir salg av julenek. Speidere som skal på leir kan forhåndsbestille nek utover de obligatoriske 5. Fortjenesten av dette salget tilfaller speideren.

Dette er nå bindende påmelding på grunn av flybilletter. Speidere som er 18 år må delta som stab på leiren.

  • Essex, England
  • Allis Beisland, 982 61 363
  • Fly og tog
  • 8500 - 9500
  • Påmeldte: