Onsdag 25. oktober, 18.00 - 19.30

Aspirant: Planlegge hyttetur til Sirdal

Til helgen reiser vi til Sirdal hvor vi skal bo i flere hytter på Sageneset. Her skal dere få lage frokost, egen middag og til slutt være med å vaske ut hytten før vi reiser hjem.

På dette møte planlegger vi innkjøp av mat, hvilken middag som skal lages i hytten og fordeler oppgaver speiderne har i løpet av helgen. Det er viktig at alle som skal være med på tur kommer på dette møte.

Vi snakker også om årsaker til boligbrann og hva vi kan gjøre for å unngå at brann oppstår.

Dette møte bidrar til å oppnå disse kravene i beredt-merke:
Finne ut hva som er de vanligste årsakene til boligbrann.
Finne ut hvordan dere kan unngå at det utvikler seg en boligbrann hjemme hos deg.

Programelementmerke Friluftsliv og Samfunnsengasjement
F-10 Utvikle gode rutiner for turplanlegging.
F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
S-2 - Utvikle evnen til å tenke kritisk, gjøre deg opp egne meninger og ytre dem i ulike fora.