Onsdag 4. oktober, 18.00 - 19.30

Aspirant: Påkledning og pakking av sekk

Vi går gjennom hvordan vi kler oss på tur og etter været. Vi går også gjennom pakking av sekk til tur slik at vi vet hvordan det gjøres før helgetur til Sirdal siste helg i oktober.

Dette møte vil bidra til å oppnå dette kravet i beredt-merke:
Vise at du kan kle deg fornuftig, og at du kan pakke egen sekk til en overnattingstur.

Møte bidrar også til disse merkekravene i programelementmerke Friluftsliv
F-10 Utvikle gode rutiner for turplanlegging.
F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.

  • Speiderhuset i Markveien
  • Gudmund, 92459427
  • En ting du ikke klarer deg uten på kveldstur til Dalsnuten i oktober
  • Uteklær, speiderskjerf