Onsdag 4. oktober, 18.00

Aspirant: Foreldremøte

Vi inviterer foreldre i aspiranttroppen til informasjonsmøte for å høre mer om speideren og da særlig om det som skjer når de nå er en del av troppen. Vi forteller om hva de gjør på møter, turer som vi har, leir og merker speiderne liker å ta.

Forhåpentligvis kan dette være til hjelp for dere når speiderne kommer hjem og forteller om det de gjør eller om merker, turer og andre ting.