Onsdag 27. september, 18.00 - 19.30

Aspirant: Postløype

Dette blir en lærerik og kjekk kveld med postløype. Det er laget poster med ulike tema, deriblant førstehjelp, naturkjennskap og hukommelse.
Patruljene går fra post til post i området rundt speiderhuset.

På dette møte vil vi være innom flere krav I beredt-merke blant annet innen førstehjelp.
I tillegg bidrar dette møte til å oppnå disse kravene I programelementmerke:
S-6 - Tilegne deg naturkunnskap.
F-12 - Utvikle/vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
V-1Utvikle dine samarbeidsevner.