Torsdag 23. november, 18.30 - 20.00

Lage Pucket Game 2av2

Vi skal lage Pucket Game.
Det vil gå med to kvelder på å bli ferdig.

Kveld 2 av 2

Mer informasjon på Spond