Torsdag 9. november, 18.30 - 20.00

Lager Pucket Game 1av2

Vi skal lage Pucket Game.
Det vil gå med to kvelder på å bli ferdig.

Kveld 1 av 2

Mer informasjon på Spond