Onsdag 17. november, 19.00 - 21.00

Rover: Førstehjelp og Koronadugnad

Vi tar de neste to merkene på programmet

  • Thorgeir, 98821058
  • luftballong
  • hdmi-kabler
  • et tre
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte: