Tirsdag 2. november, 18.30

Informasjonsmøte om Verdensjamboree

I 2023 skal det igjen være verdenskjamboree. Denne gang i Sør-Korea.
The World Scout Jamboree er for speidere i alderen 14 til 17 fra hele verden, og hvert land deltar med sin egen kontingent.
Vi ønsker å invitere foreldre til informasjonsmøte hvor det vil bli informasjon om hvordan speiderne kan delta og hva prisen vil bli.

  • Speiderhuset i Markveien
  • Meld deg på
  • Påmeldte: