Mandag 4. oktober, 20.00 - 21.30

Ledere : Opplæring for nye ledere

Her er en ny anledning til å bli med på opplæring for nye speiderledere. Alle ledere trenger kunnskap om speidermetoden og programplanlegging for å bedre forstå hva som er unikt med speideren, i tillegg til at man selvsagt kan bidre til å planlegge gode speidermøter.

Ledere som har vært med noen år er også velkomne til å bli med, det er ikke nødvendigvis rett frem å forstå hva speidermetoden er, og hvordan man tar dette med inn i planleggingen. Dere oppfordres til å bli med på opplæringen!

Speidermetodens elementer er :
- Forpliktelse gjennom lov og løfte
- Learning by doing
- Bruk av patruljesystemet
- Friluftsliv
- Samfunnsengasjement
- Symbolikk, rammer og lek
- Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
- Medbestemmelse og ansvar