Mandag 25. oktober - Søndag 31. oktober

Ledere : Lederløft

Det planlegges som vanlig for mye interessant og variert innhold fordelt over hele arrangementsuka.

Arrangementet vil være digitalt, med mulighet for fysiske samlinger lokalt i speidergruppene, og vil inneholde både faglige webinarer og hyggelig sosiale aktiviteter. Temaet i år er "Vi tar vare på de frivillige".

Når reisen ikke er en hindring, vil mange flere ha mulighet til å delta, så vi håper på rekordhøy oppslutning! Det vil selvfølgelig være mulig å delta på både hele og deler av arrangementet.

Et av målene med årets Lederløft er å bidra til et godt samhold i ledergruppen, og vi oppfordrer derfor til at flere ledere og rovere fra hver speidergruppe deltar sammen. For at det skal bli mer givende og sosialt å delta, ønsker vi at deltakerne møtes fysisk i hvert fall én gang i løpet av arrangementsuka. Det vil bli sendt ut egne opplegg som deltakerne kan samarbeide om å gjennomføre.

I tillegg til dette lokale opplegget, vil det i løpet av uka tilbys en rekke digitale samlinger og webinarer med inspirerende og faglig påfyll tilpasset rovere og ledere.Invitasjon med detaljert program sendes ut til høsten, så følg med!

  • Digitalt møte
  • Allis Beisland, 982 61 363