Torsdag 30. september, 18.30 - 20.00

Vandrer: Førstehjelp

En speider er alltid beredt. Å kunne førstehjelp kan være veldig nyttig, og bidra til at dere kan ta vare på hverandre om uhell skulle være ute.

I løpet av møte vil dere få lære om noen av punktene som står i fordypningsmerke førstehjelp, men ikke alle. Andre deler av merket blir tatt i annet møte senere.

Bidrar til følgende mål:
F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
V-1 Utvikle dine samarbeidsevner.

  • Speiderhuset i Markveien
  • Uteklær, speiderskjerf, hodelykt
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte: