Torsdag 16. september, 18.30 - 20.00

Vandrer: Bål på ulike måter

15. september ble det generelle forbudet mot å tenne bål opphevet.

Vi ser på ulike båltyper, hvordan vi lager bålplass, hva bruker vi som ved og ikke minst om vi får fyr med tennstål.

Bidrar til å nå disse målene:
F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
F-5 Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild.
K-9 Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer.

  • Speiderhuset i Markveien
  • Per , 99625175
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte: