Torsdag 8. april, 17.30 - 19.00

Bever: Førstehjelp⛑🩹🚑

Hvordan lage en båre??
Hvordan stabilisere en vond arm??
Hvem ringer vi når det skjedd en ulykke???