Fredag 2. oktober, 16.00 - Søndag 4. oktober, 20.00

Konfirmasjon i speiderhuset

Ingrid Hagen leier speiderhuset. Hennes telefonnummer er 970 60 709