Tirsdag 29. september, 17.30 - 19.00

Flokk: Øks og bål - vi hugger og brenner!

Vi øver oss på å bruke øks riktig, og tenne opp bål.

Husk påmelding