Program for Tropp 1. 6.-10. kl. Mandag:  Vis fra dato