Torsdag 10. juni

Ledere og roverlagsledere: Sommeravslutning