Torsdag 15. april, 17.30 - 19.00

Bever: Rappellering🧗‍♂️

Vad gjør vi når vi rappellerer? Å hvem tør å prøve??

Husk påmelding 😁

Minner om tiltak pga. smittevern.
-Speidere som skal delta på møte MÅ være påmeldt innen fristen
-Speidere med symptomer på korona kan ikke delta på møte
-Speider som er i karantene kan ikke delta på møte. (negativ test opphever ikke karantene)
-Alle vasker hender før de går til speideren og når de kommer hjem.

Møtet varer 1,5 time